Contributie

Contributie

De leden betalen een jaarlijkse contributie. In geval van overlijden kan een beroep op de vereniging worden gedaan. De vereniging draagt er zorg voor dat de leden in deze periode worden bijgestaan. Jelsumerhof levert de producten en diensten en verzorgt de uitvaart.

In het verleden werd er door de vereniging een zgn. standaardpakket geleverd met hierin o.a. de bode, de laatste verzorging, dragers, eenvoudige kist, rouwvervoer, rouwbrieven. Maar omdat de uitvaarten op enig moment heel verschillend werden vorm gegeven is eind negentiger jaren door het bestuur besloten om dit standaardpakket om te zetten in een te besteden bedrag.

Ook werden de grotere uitvaartverenigingen, waaronder Jelsumerhof, midden negentiger jaren door de overheid als verzekeraar aangemerkt. De contributie werd premie en het ledenrecht werd het verzekerde bedrag genoemd. Door toenemende regelgeving vanuit de overheid voor banken en verzekeraars, zowel financieel als organisatorisch, is enkele jaren geleden besloten de verzekeringsactiviteiten niet langer zelfstandig binnen Jelsumerhof voort te zetten. Besloten werd tot samenwerking met Florentis/Twenthe uitvaartverzekeringen.

De premie –voorheen contributie- wordt nu geïncasseerd door Florentis/Twenthe uitvaartverzekeringen. De uitkering bij overlijden wordt dan ook door hen gedaan. In geval van overlijden wordt deze uitkering door Jelsumerhof opgevraagd en uitgekeerd, waarna deze dan vervolgens op de uitvaartnota in mindering wordt gebracht. In 2020 bedraagt de uitkering op basis van het oude lidmaatschap € 1.590,-.

De uitvaarten blijven dus door Jelsumerhof uitgevoerd worden, zoals dat al ruim 90 jaar het geval is. Het melden van een overlijden kan rechtstreeks bij Jelsumerhof. Wij zijn daarvoor dag en nacht bereikbaar.