begraven

begraven

Een van de belangrijkste keuzes die voor of na het overlijden moet worden gemaakt is die tussen begraven of cremeren. De belangrijkste reden waarom gekozen wordt voor begraven is dat er naast de religieuze beleving de nabestaanden een plek hebben waar zij naar toe kunnen gaan. Maar het kan ook goed zijn om met een graf bezig te zijn, door het vorm en kleur te geven met bloemen en planten of door er een mooi monument op te plaatsen. Een plek om te gedenken, troost te vinden, om tot rust te komen. 

In Nederland zijn er algemene- en bijzondere begraafplaatsen. Algemene begraafplaatsen zijn meestal begraafplaatsen die beheerd worden door gemeenten en Bijzondere begraafplaatsen zijn vaak in eigendom van een kerkgenootschap. Inmiddels zijn er in Nederland, w.o. in Friesland, enkele natuurbegraafplaatsen aangelegd.

We kennen twee soorten graven: 

  • – het particulier graf (ook wel familiegraf genoemd) 
  • – het algemeen graf

Een particuliere graf staat op naam. U bepaalt wie er van de familie wordt begraven. Een dergelijk graf wordt gehuurd. De termijn van uitgifte ligt meestal tussen de 10 en 40 jaar en is te verlengen. Bij een particulier graf geldt vaak een onderhoudsverplichting, die vaak evenals de huurtermijn van te voren voor de overeengekomen periode wordt afgekocht.  

Voor een algemeen graf wordt vaak minder betaald dan voor een particulier graf. In een dergelijk graf worden ook andere overledenen begraven. Er kan niet worden vastgelegd dat de partner of andere nabestaanden na overlijden in hetzelfde graf komen. De huurtermijn van dergelijke graven kan niet worden verlengd. In Friesland bestaan er vrijwel geen algemene graven.