dragers

dragers

Tijdens de uitvaart wordt de overledene op een aantal plaatsen gedragen; meestal in de kerk, aula en op de begraafplaats. Het is een plechtig en indrukwekkend onderdeel van de uitvaartplechtigheid, dat goed moet verlopen. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te bepalen wie er gaat dragen. Zijn dit familieleden of vrienden of maakt u liever gebruik van professionele dragers van Jelsumerhof.

Het dragen van de overledene is vaak best spannend voor de nabestaanden. Professionele dragers kunnen deze zorg uit handen nemen en er zo voor zorgen dat u als familie de uitvaart op een meer ontspannen manier beleeft. Afhankelijk van het gewicht kan er gekozen worden voor 4 of 6 dragers. Jelsumerhof kan zowel een groep mannelijke- als vrouwelijke dragers inzetten.

Als gekozen wordt om als familie zelf te dragen, dan wordt vaak in de kerk of aula gedragen en op de begraafplaats wordt dan gebruik gemaakt van een rijdende baar. De overledene wordt dan direct vanuit de rouwauto op deze baar gezet. Bij het graf moet de kist dan weer vanaf deze baar op het graf getild worden.
Wanneer de familie ervoor kiest om zelf te dragen dan zullen wij uiteraard daar waar nodig de nodige ondersteuning geven.