Depotstorting

Depotstorting

Met het depositofonds van Jelsumerhof heeft u de mogelijkheid om geld te reserveren voor de uitvaart. U voorkomt hiermee dat nabestaanden onverwacht voor hoge kosten komen te staan. Maar ook als aanvulling op bestaande uitvaartverzekeringen of als u niet wilt of meer kunt verzekeren is het depositofonds een goede keuze. Een depotstorting is geen verzekering maar u spaart. Een deposito is een (éénmalige) storting waarmee u vooraf de kosten van de uitvaart dekt. Afhankelijk van de wensen bepaalt u zelf hoeveel geld u stort. U kunt ook jaarlijks of maandelijks een bedrag in het depositofonds storten. Als uw wensen in de loop van de tijd veranderen kunt u altijd bijstorten.

De gestorte bedragen kunnen tussentijds niet meer worden opgenomen. De storting in het depositofonds is een vooruitbetaling. Het gereserveerde bedrag kan alleen worden gebruikt voor de uitvaart.
Jaarlijks wordt de rente bijgeschreven, waardoor het depot groeit. Het rentepercentage wordt ieder jaar door het bestuur van de Stichting Depositofonds Jelsumerhof vastgesteld. Na het verstrijken van het kalenderjaar wordt aan de deposanten een overzicht toegestuurd van het tegoed aan het begin van het jaar, van de eventuele storting(en) in de loop van het jaar, de bijgeschreven rente en het saldo aan het einde van dat jaar.

Na het verzorgen van de uitvaart worden de kosten daarvan verrekend met het gespaarde/gestorte tegoed. Blijft er na de uitvaart geld over dan blijft dit in het depositofonds staan voor de eventueel achtergebleven partner. Als er geen partner is wordt het overgebleven bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

Voordelen van een deposito ten opzichte van verzekeren zijn:

  • er zijn geen beperkingen voor wat betreft leeftijd en/of gezondheid.
  • het gespaarde vermogen groeit; u ontvangt jaarlijks rente over uw spaarsaldo.
  • U kunt tussentijds geld bijstorten.

Wilt u meer weten over deze spaarvorm, neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in. Een persoonlijk gesprek hierover is uiteraard ook mogelijk.