Financiële zorg

Financiële zorg

Ruim 85 jaar geleden werd Uitvaartvereniging Jelsumerhof opgericht. De toenmalige afdeling Leeuwarden van de Christelijke Werkmansbond gaf de aanzet tot de oprichting. Doelstelling was "om in droeve omstandigheden elkanders lasten te helpen dragen en door onderling hulpbetoon de kosten eener begrafenis te helpen verminderen". In geval van een overlijden werd er een beroep gedaan op de vereniging. De hulp bestond veelal uit het beschikbaar stellen van arbeid en materiaal. Hiervoor werd een jaarlijkse contributie gevraagd. De leden werden dus deels financieel ontzorgd als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging. 

Eind negentiger jaren werden de grotere uitvaartverenigingen in Nederland, waaronder ook Jelsumerhof, erkend door De Nederlandsche Bank (DNB) en later ook de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De uitkeringsrechten aan de leden werden vanaf toen juridisch aangemerkt als een verzekering.
Toenemende regelgeving vanuit de overheid voor banken en verzekeraars, zowel financieel als organisatorisch, maakte dat Jelsumerhof besloot de contributie/verzekeringsactiviteiten niet meer zelfstandig te blijven uitvoeren, maar op "afstand" te zetten. Deze activiteiten werden ondergebracht bij Florentis/Twenthe uitvaartverzekeringen.

Jelsumerhof concentreert zich nu weer volledig op haar taak waar ze destijds voor is opgericht, nl. het verzorgen van uitvaarten en de exploitatie van haar uitvaartcentrum.