Na de uitvaart

Na de uitvaart

Na de uitvaart begint een periode van rouw, waarin allerlei gevoelens een plek moeten krijgen.

Het is ook een periode waarin veel praktische zaken moeten worden geregeld, zoals berichtgeving instanties, afronden bankzaken, overleg met notaris in verband met opening van een testament of het opstellen van een verklaring van erfrecht etc. En eventueel moet er ook nog een woning worden ontruimd.
Jelsumerhof verstrekt de uitgave van Zorgen Erna, "leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden". Dit boekwerk geeft praktische richtlijnen over welke zaken en hoe u deze zo goed mogelijk kunt afhandelen. 

dankbetuiging
Enkele weken na de uitvaart kunt u de mensen die bij de uitvaartplechtigheid aanwezig waren of die op een andere manier hun medeleven hebben laten blijken een dankbetuiging sturen. Meestal gebeurt dit tussen de vierde en zesde week na de uitvaart. Wij hebben hiervoor dankbetuigingskaarten in de stijl van de rouwbrief beschikbaar.
Zijn het veel mensen die u wilt laten weten dat u hun steun hebt gewaardeerd, dan is een dankbetuigingsadvertentie in een krant ook een mogelijkheid.