Na het overlijden

Na het overlijden

Neem eerst wat tijd voor uzelf, alvorens u van alles gaat regelen.

Na het overlijden moet een arts de dood officieel vaststellen. Overlijdt iemand thuis, dan stelt de huisarts veelal de dood vast. In een ziekenhuis of verpleeghuis zal een behandelend arts dit doen. De arts geeft een schriftelijke verklaring van het overlijden af. De gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden geeft op grond van deze verklaring een tweetal documenten af, te weten de akte van overlijden (een uittreksel uit het overlijdensregister) en het verlof tot begraven/cremeren.

Meld het overlijden vervolgens bij Jelsumerhof. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar. U heeft dan direct contact met één van onze medewerkers. Vanaf het moment van het melden van het overlijden tot de dag van de uitvaart vindt de begeleiding door één en dezelfde uitvaartverzorger plaats. Jelsumerhof draagt dan zorg voor de melding van het overlijden bij een eventuele verzekeraar en vraagt de benodigde informatie op.

Informeer of de laatste verzorging door de zorg van het ziekenhuis of verpleeghuis of door medewerkers van Jelsumerhof moet gebeuren. Leg alvast persoonlijke spullen klaar voor de verzorging en de opbaring van de overledene (kleding, bril, sierraden etc.)  En overleg of de opbaring thuis of in het uitvaartcentrum moet plaatsvinden.

Ga na of er een donorcodicil is en/of de wensen met betrekking tot de uitvaart in een wensenboekje zijn vastgelegd.