Verzekering

Verzekering

Ongeveer 70% van de Nederlanders heeft “iets” geregeld voor zijn of haar uitvaart. Onderstaande verzekeringen zijn het meest voorkomend:

Natura pakket
Bij een naturapakket levert de verzekeraar een vast pakket aan goederen en diensten. Wat daar precies onder valt verschilt per verzekeraar. De meeste uitvaartverzekeraars werken met een basispakket, waarin standaard onderdelen van de uitvaart zijn opgenomen. Verder bieden zij aanvullende pakketten aan om extra wensen te realiseren.

Natura-bedrag
Een natura-uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar vergoedt de uitvaartdiensten tot het verzekerde bedrag. Deze variant geeft meer keuzevrijheid dan het naturapakket. 

Kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering verzekert u zich tot een bepaald bedrag dat wordt uitgekeerd na overlijden. Waar het bedrag aan wordt besteed maakt niet uit. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de premie die u betaalt en de polisvoorwaarden.

Alternatief 
Niet iedereen kan of wil een uitvaartverzekering afsluiten. Zo geldt er vrijwel altijd een leeftijdsgrens en moet soms een gezondheidsverklaring worden overlegd. Alternatieven voor een uitvaartverzekering zijn dan onder andere een depotstorting. Uiteraard kunt u ook zelf sparen voor de uitvaart.

Jelsumerhof sluit geen uitvaartverzekeringen meer af; wel kunnen depotstortingen worden gedaan.
Bent u geen lid van Jelsumerhof, maar heeft u elders een uitvaartverzekering lopen, ook dan kan Jelsumerhof voor u de uitvaart verzorgen. Overigens kan naast een bestaande uitvaartverzekering ook prima een lidmaatschap bij Jelsumerhof worden afgesloten.