Wat doen wij

Wat doen wij

Er zijn voor de leden, hun belangen behartigen. Zorgen dat de leden invloed en zeggenschap blijven houden als het gaat om de organisatie, het faciliteren en de financiering van de uitvaart. En dat niet alleen, maar ook zorgen dat de leden anderszins baat hebben bij het lidmaatschap, niet puur financieel maar juist ook door adequate voorlichting en advies.

Uitvaarten verzorgen
De uitvaarten worden verzorgd door het uitvaartbedrijf van Jelsumerhof. De vereniging ziet er op toe dat die uitvaarten op een goede manier worden uitgevoerd. Daarmee houden we de oorspronkelijke doelstelling van de vereniging overeind: het garanderen van een goed verzorgde uitvaart tegen een redelijke prijs.
 
Vastleggen wensen 
Leden kunnen hun persoonlijke wensen over de uitvaart laten vastleggen. Jelsumerhof heeft daartoe de brochure ’mijn eigen wensen’ samengesteld. De ingevulde vragenlijst kan bij de vereniging in bewaring worden gegeven.
 
Voorlichting en advies
Persoonlijk advies van één van onze uitvaartverzorgers is uiteraard mogelijk. 
 
Depositofonds
Leden kunnen deelnemen in het depositofonds van Jelsumerhof. Met dit fonds kan worden gespaard ter dekking van de kosten van de uitvaart. 
 
Lezingen en bijeenkomsten
Regelmatig worden lezingen en bijeenkomsten gehouden rond het thema de dood, maar ook herdenkingsconcerten worden georganiseerd.