• uitvaartzorg

    gewoon goed en dichtbij

  • uitvaartcentrum

    voor een bijzonder afscheid

  • financiële zorg

    dienstverlener uit overtuiging

Christelijke Uitvaartvereniging

Jelsumerhof, de Leeuwarder Uitvaartvereniging, al sinds 1925

Rond een overlijden wil Jelsumerhof daadwerkelijk iets voor de nabestaanden betekenen, hen bijstaan, zorg bieden en juist in zo'n bijzondere en vaak moeilijke periode een betrokken en integere partner zijn. Jelsumerhof is dichtbij en altijd wanneer dat nodig is, betrouwbaar en transparant en met bekwame en betrokken medewerkers.

Als vereniging kent Jelsumerhof geen winstoogmerk. Ruim 11.000 leden zijn erbij aangesloten. 
De uitvaarten van de leden van de vereniging worden door Jelsumerhof Uitvaartzorg verzorgd. Maar ook niet-leden kunnen in geval van een overlijden een beroep doen op de uitvaartverzorging van Jelsumerhof.
Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen uitvaartcentrum, de Noorderhof. Hier kunnen overledenen worden opgebaard en uitvaartplechtigheden en navisites worden gehouden.

Jelsumerhof is de Leeuwarder uitvaartvereniging, een vereniging met iets Eigens. Gewoon goed en dichtbij.
Dienstverlening uit overtuiging!